Възможности за производсво на машини

във фирма   ГЕОРГИ СИМЕОНОВ – 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ      


Инженеринг, проектиране, системна интеграция,  машиностроене,  Ретрофит, внос на машини и резервни части за тях,  конвейери и компоненти,  електрически табла - проектиране, изпълнение и монтаж,  консултантски услуги, проучване, инвестиционни проекти,  изпълнение на монтажа на ел.оборудване, следпродажбена сервизна дейност, сервиз на промишлена  електроника,  SCADA системи за контрол , програмиране на индустриални контролери /PLC,SPS/, мехатроника, индустриален и стандартен РС софтуер, механика,  пневматика, хидравлика,  търговия с апаратура НН/СН, честотни преобразуватели, доставка и монтаж  на маслени и сухи  трансформатори  6-35 kV-  от 50 KVA до 5MVA,  доставка и монтаж  на UPS,  BMS сградна  автоматизация ,  
процесна автоматизация 
,     електроизграждане,  електроенергетикалогистика, фасилити мениджмънт, сервизна и външнотърговска  дейност, обучения по електротехника и автоматизация


София  , 27.03.2012            

ЕТ  ”ГЕОРГИ  СИМЕОНОВ – ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И  АВТОМАТИЗАЦИЯ” 

СОФИЯ, П.КОД 1172, БЪЛГАРИЯ,

ЖК. ДИАНАБАД, ул.”Константин Попрусинов”  бл.23 вх.A/Б/В партер

тел. :  02/962 52 29    тел./факс:  02/862 0246        

БУЛСТАТ : 131360307     VAT  : BG 131360307    Ф.Д. 9400/2001 г.

Internet : www.gsea.biz