Фирма  ГЕОРГИ СИМЕОНОВ – 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ  

ще представи за поредна година  свои инженерингови и ндустриални  решения с автоматизация , както и най-новите логистични проекти на най-престижното световно и  европейско индустриално изложение - Хановерския панаир - HANNOVER MESSE 2014. Това е най-голямата международна изложба в света на индустриалните технологии, която се провежда ежегодно от 1947 г. На изданието през 2012 г. са взели участие 4872 изложители от 69 страни на обща изложбена площ 330 800 кв. м., като посетителите са над 183 000 специалисти от цял свят.

Фирма ГЕОРГИ СИМЕОНОВ – ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ   успешно  приключи подготовката за  участие  със собствен щанд на престижното индустриално изложение  HMI - HANNOVER MESSE 2014  в гр. Хановер, Германия от 07.04.2014 г.   до  11.04.2014 г. Ще бъдат  демонстрирани  иновативни индустриални контролери X20, конвейерни системи от висок клас ,   роботизирани системи KUKA , проект  и  разработка, базирана на системна интеграция  на  модули и  системи за автоматизация от водещи европейски производители :     PLC  от Bernecker + Rainer Industrie -Elektronik Ges.m.b.H.  , транспортьори на TRANSNORM G.m.b.H. системи за визуализация от microSYST GmbH, компоненти и  ел.табла на  Schneider  electric и ABB ,   двигатели на WEG  Württembergische  Elektromotoren GmbH   и  Baumueller Nuernberg GmbH  , честотен инвертор ,  монтажна техника на Бош Рексрот.

Сърдечна благодарност  отправяме към  всички  партньори ,колеги и приятели, които дадоха възможно най-доброто от себе си по време на подготовка за изложението !

 

Ръководството на фирмата  изказва най-искрени благодарности  на всички колеги и партньори,  по-специално на  г-жа Росица Асенова / ИАНМСП/ ,  г-жа Галя Линева,  г-н Пламен Нинов  и  г-н Иван Атанасов   за техния  съществен принос, за всеотдайната  работа, за потвърденото  присъствие на щанда  и професионалните съвети  за да бъде  още по-успешно представянето на Фирма ГЕОРГИ СИМЕОНОВ – ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ  на най-мащабния  международен   индустриален   форум.

Участието е финансирано със средства от проект No. BG161PO003-4.2.01-0001 "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българдката икономика 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

София  , 07.02.2014            

ЕТ  ”ГЕОРГИ  СИМЕОНОВ – ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И  АВТОМАТИЗАЦИЯ” 

СОФИЯ, П.КОД 1172, БЪЛГАРИЯ,    ДИАНАБАД, ул.”Константин Попрусинов” 

бл.23 вх.A/Б/В партер  

тел. :02/962 52 29    тел./факс:02/862 0246        

БУЛСТАТ : 131360307     VAT  : BG 131360307    Ф.Д. 9400/2001 г.

Internet : www.gsea.biz